Informasjon

Siste nyheter

Historisk presentasjon - Trondheimsveien 5
I inngangspartiet Trondheimsveien 5D, er...


Postkasseskilt/Hvordan bestille nye
Styret ber den enkelte andelseier...


For beboerne

 

Brannvarslere

Røykvarsler - bytt batteri hvert år! Røykvarsleren(e) er firkantet og går på batteri. 
Varmedetektoren som er rundformet skal du ikke røre! Denne er koplet til brannanlegget i bygningen og reagerer ikke på røyk fra matlaging.

Maling
Veggene i oppholdsrom er malt med Mesterlatex 07 - NCS S-0500. Fotlistene er malt med Lady 15 NCS S- 0500. Tak er malt med Mesterlatex 03 (Mesterlatex 07 på bad).

Stengekran
I himling i bad er det plassert en inspeksjonsluke hvor du får tilgang til stengekran (åpne den med f.eks. flatt skrujern).

Downlights på badet
Husk at disse skal ha maks effekt på 20W 12V.

Kjøkkenventilasjon
Fettfiltret (metallstoff) som kan tas ut fra kjøkkenhetten anbefales rengjort 2 ganger i måneden (oppvaskmaskin).

Hjelp til elektrisk arbeid i leilighetene
Dersom du har problemer med det elektriske i din leilighet må du kontakte godkjent elektriker. Dette gjelder for eksempel varmekabler som ikke fungerer (dette skyldes gjerne at du må bytte termostaten), trøbbel med sikringer, ettermontering av elektriske kontakter, montering av video-callingapparat m.m. 
Anbefalt elektriker (huselektriker) Leithe & Christiansen  telefon 23051470. www.lc.no

Parkettgulv
De fleste gulv i leiligheten er levert av Bo Andren Norge AS og er av type Karelia Profolic Eik Lys Natur, lakkert. Mekaniske skader repareres med utskifting av hele parkettbord eller lameller. 

Rengjøring: 

Plasser egnede matter på begge sider av inngangsdøren og under klesstativet for å forhindre at sand og vann kommer inn i rommet. Disse mattene bør være lange nok til ca. tre fottrinn. Fjern slitende smuss med en gang. Unngå å gå på tregulvet med stiletthæler, og sørg for å klippe klørne på eventuelle kjæledyr. Ved flytting av store gjenstander, for eksempel kjøleskap eller fryser, bør gulvet dekkes med matter eller lignende for å unngå riper og hakk.

Bruk så lite vann som mulig ved rengjøring (nesten tørr mopp). Hvis synlig fuktighet ikke forsvinner i løpet av ett minutt, er det et tegn på at du bruker for mye vann. Tørk umiddelbart bort vannsøl på gulvet. Fjern flekker mens de er ferske, enten med vann eller et mildt rengjøringsmiddel, og tørk av gulvet. Unngå hard skrubbing med rengjøringsverktøy. Ved daglig vedlikehold er det tilstrekkelig å støvsuge gulvet eller tørke over det med en nesten tørr gulvklut. På den måten vil gulvoverflaten tørke umiddelbart uten at synlige skjolder vises.


Skitnere gulv
 bør rengjøres med en gulvklut dyppet i en mild rengjøringsløsning (pH 6–8), og deretter tørkes. Sørg alltid for å bruke minimalt med vann når du rengjør tregulvet (bruk konsentrert rengjøringsmiddel i samsvar

med produsentens doseringsanvisninger; for høy konsentrasjon kan føre til at gulvet blir raskere skittent fordi lag med rengjøringsmiddel legger seg oppå hverandre). Skader på edeltregulv oppstår vanligvis under flytting.

Edeltregulv tåler ikke at tunge gjenstander skyves over eller faller ned på det. Kontorstoler med hjul krever at det brukes en spesiell matte eller plastplate under stolen for å unngå riper i tregulvet.

 

Flekk; hvilken flekkfjerner bør du bruke?

Juice, vin, kaffe, te, sjokolade: Rengjøringsløsning

Olje, fett, sot, tjære, skokrem: White-spirit

Merkepenn, kulepenn, leppestift: Denaturert alkohol

Blod: Kaldt vann

PVAC-lim: Rengjøringsløsning med pH 9
Les mer her: http://www.kareliaparketti.com/karelia-no/

 

Borettslaget forsikring

Borettslaget er forsikret gjennom Sameiet Trondheimsveien  1-5 i Gjensidige Forsikring ASA med avtalenr 83556740. Forsikringen gjelder kun selve bygningen og fellesområder.  

Den enkelte andelseier må tegne egen innboforsikring. 

Ved eventuelle innbrudd i boder går dette på den enkelte andelseiers innboforsikring. Beboerne bør anmelde innbrudd. I tillegg oppfordres beboerne til umiddelbart å varsle styret, da vi har kameraovervåkning. Styret (vaktmester) vil reparere ødelagte boddører o.l. 

Ved vannskader må eget forsikringsselskap kontaktes. Meld fra til styret for igangsetting av tørking m.m. ved vannskader. 

Vi minner om at det som plasseres på gulvet i kjellerboder bør tåle vann. Det anbefales å bruke hyller og/eller paller for å unngå fuktighet\vannskader på eiendeler i bodene. Vår bygningsmasse har mange kjellere og vi kan dessverre ikke garantere at kjellerne alltid vil være vanntette, i likhet med de fleste bygg. 

I forhold til forsikringsordning for borettslag - se artikkelen om IN-ordning.
  

 

 
 

 

Klagerutiner

Styret mottar klager på forhold som oppstår og ofte kan oppleves sjenerende og plagsomt for beboerne.

Dersom klagene gjelder andre beboere oppfordrer vi klageren til først å ta forholdet opp med vedkommende og forsøke å finne en minnelig løsning. Dersom dette ikke nytter og problemene fortsetter, vil det kunne være naturlig å sende inn en klage til styret. 

Det er viktig for styret at alle klager blir tatt hånd om på en ryddig måte. Alle klager vil bli vurdert og tatt stilling til. Grunnløse klager vil bli avvist. Styr
ets retningslinjer for klagebehandling.

For at styret skal kunne vurdere klager på en ryddig og effektiv måte må det stilles noen krav til til klagens form og innhold.

En klage skal i alle tilfeller innholde:
  • dato, tid eller tidsperiode for når de påklagede hendelsen er forøvet eller unnlatelse har funnet sted.
  • hvem klagen gjelder (kan rette seg mot flere personer)
  • hvem som klager
  • en nærmere beskrivelse av det forhold som påklages
  • hvilken kontakt det har vært mellom klager og innklaget.
  • hvilken kontakt det har vært mellom de som klager
  • hva klager ønsker å oppnå
  • hvordan klageren og innklagede bor i forhold til hverandre.
  • andre konkrete forhold

Last ned og benytt skjema under "skjema / formularer" til venstre eller klikk her.

Utfylt skjema sendes på e-post til styret@trondheimsveien5.no.
Alternativt kan klagen legges i styrets postkasse (kan ta noe lenger tid).

 

Vaktmester og el-arbeid

Borettslaget og Sameiet har avtale med Ren Service til å utføre vaktmesteroppgaver. Dersom det er ting som gjelder egen leilighet, skal ikke vaktmester kontaktes. Henvendelser som gjelder oppgaver for vaktmester kan meldes til styret.

Hovedoppgavene til vaktmester er å holde utearealene ryddige og rene samt enkelt vedlikehold av fellesarealer. 

Elektrisk arbeid i leilighetene
Dersom du har problemer med det elektriske i din leilighet må du kontakte godkjent elektriker. Dette gjelder for eksempel varmekabler eller taklys som ikke fungerer, trøbbel med sikringer, ettermontering av elektriske kontakter m.m.

Anbefalt elektriker (huselektriker) Leithe & Christiansen  telefon 23051470. www.lc.no

 

Kjellerbod

Hver andelseier er tildelt bod i kjelleren. Hver andelseier har EN bod, andelseiere med hybel har i tilleggg en ekstra bod. Bodeneskal være godt merket med leilighetsnummer. Ifm reseksjoneringen høsten 2012 er bodene ogsa tinglyst som tilleggsareal til den enkelte andel.
Dersom du er interessert i å leie ekstra bodareal, ta kontakt med 
styret.

Styret anbefaler de som disponerer bodene om å ha flere nøkler slik at nøkkel kan lånes ut, da det pga vedlikehold eller lignende kan være nødvendig for vaktmester eller andre å få tilgang til boden. 

Styret anbefaler å bruke godkjente låser, og ved innbrudd er det den enkeltes innboforsikring som gjelder i forhold til evt. erstatning. Det viktigste tiltaket for å unngå innbrudd er å sørge for at dørene inn til bodarealene er lukket og låst etter du har vært der. 

Vi minner ellers om at det generelt er et problem at det i kjellere kan komme vann, så vi oppfordrer til å lagre ting som blir ødelagt av fuktighet i høyden.Det er alltid fuktighet i betongulv, slik at selv på tørre flater skal organisk materiale alltid lagres minimum 5 cm over gulvflaten.

Boder skal merkes tydelig med leilighetsnummer. Det kan være nødvendig for andre å få tilgang til din bod for å få tilgang til rør, ledninger m.m. Beboere må være forberedt på at styret/vaktmester trenger tilgang til din bod. Det oppfordres derfor til å ha låser med doble nøkkelsett, slik at du som beboer ikke påføres problemer ved å låne bort en nøkkel i en kort periode.

Det er andelseierens ansvar at alt eget utstyr er låst inn i egen bod. Utstyr som inventar, møbler, klær etc, som er i gjensatt i fellesområder og boområdet anses som søppel og vil bli kastet. Kravet om frie rømningsveier veier tyngre enn hensynet til andelseiernes feilplasserte eiendeler.

Det er ikke tillatt å leie ut eller låne ut egne kjellerboder til personer som ikke har bostedsadresse i Trondheimsveien 5. 

 

Renhold og avfall

Renhold
Borettslaget har avtale om vask av fellesarealer med Rene Trapper. Det utføres ukentlig vask av fellesarealene fra kjeller etasjen og oppover. Renholdet skjer fortrinnsvis på torsdager.

Avfall

 

Nøkler og skilt

Borettslaget har systemnøkler til ytterdørene og fellesarealer. For bestilling av flere nøkler, kontakt styret - styret@trondheimsveien5.no 

Nøkkel til el-skap i gang hvor strømmåler står kalles "OLU" og fås kjøpt hos låssmed/nøkkelforretninger. 

Postkasseskilt
Beboerne må merke sin postkasse tydelig med navnet til de som bor i husstanden samt leilighetsnummer. Trondheimsveien 5B er adressen til de som bor i "Bankbygget" mens Trondheimsveien 5D er adressen til de som bor i "Akerbygget". 

Styret ber den enkelte andelseier kontrollere og selv bestille nye postkasseskilt iht husordensreglene og oppslag inne i postkasserommet.

Se også veiledning i fanen merket dokumenter

 

 

Kabel-TV og Bredbånd

Borettslaget T5 har kollektiv avtale med Telia om levering av digital-tv og bredbånd (internett). Fra og med 1.1.2021 vil avtalen inkludere 200/200 Mbps og 110 tv poeng. Det vil også være mulighet for individuell oppgradering til høyere bredbånd hastighet, flere TV poeng eller dra nytte av Telia sin synergi effekt med å også ha mobil telefon igjennom Telia.. 
 


Det er andelseierens ansvar å sørge for at montør fra Telia eller andre selskaper (bredbånd eller telefoni) har tilgang til monteringsskapene i kjelleren (bak hovedsikringstavlen) Idag har kun de andelseiere som har bod der tilgang. Alle andre må låne nøkkel av styret i god tid før montøren kommer.

 

Parkering

Nytt parkeringsanlegg under bakkenivå er nå ferdig og i drift. Anlegget baseres på robotparkering som et nytt system for parkering av biler og vil ha egen utkjørsel i Heimdalsgata. Garasjeanlegget har egen inngang gjennom gang i underetasjen fra våre fellesarealer.

Les mer og bestill plass på 
www.akershave.no 

 

Styretimen

Hver første torsdag i måneden vil det være et medlem fra styret tilgjengelig ved styrerommet, det er lokalisert i korridoren bak heisene i kjelleren.

Dit kan du komme hvis du har behov for å bytte batterier i systemnøkkelen din, ønsker å kjøpe systemnøkkel/brikke eller om du har noe annet du ønsker å snakke om.

Ordningen gjelder hver første torsdag i måneden, med unntak av torsdager som havner i påsken eller andre bevegelige helligdager. Det vil ikke bli satt opp erstatningsdag.  

 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Andelseiere i borettslaget Trondheimsveien5 kan nedbetale individuelt på lånet i Handelsbanken.

Nedbetaling kan kun foretas i forbindelse med låneforfallene pr 01.04 og pr 01.10. Minstebeløpet for nedbetaling er kr 30 000,-, unntatt når man innfrir  fellesgjelden helt.

Andelseiere som ønsker å foreta nedbetaling må kontakte USBL i god tid før forfallsdato, gjerne i mnd. skifte februar/mars  eller august/september. Ta kontakt på epost til vår forretningsfører Usbl, via USBL kundesenter på 22 98 38 00 eller usbl@usbl.no. Oppgi navn, adresse, andelsnummer og hvilket beløp du vil nedbetale under IN avtalen. Det påløper et gebyr per nedbetaling (p.t. kr. 3050,- inkl. mva.).

Giroblankett og avtale for underskrift vil bli sendt ut på bakgrunn av dette. Forfall for innbetaling til usbl er h.h.v 15.03 og 15.09. Beløp som blir innbetalt etter denne fristen kan ikke benyttes til nedbetaling av fellesgjeld ved dette terminforfall og vil bli tilbakebetalt andelseier.