For beboerne

Innholdsfortegnelse


 

 

Nyttig Informasjon

Brannvarslere

Røykvarsler - bytt batteri hvert år! Røykvarsleren(e) er firkantet og går på batteri.
Varmedetektoren som er rundformet skal du ikke røre! Denner er koplet til brannanlegget i bygninger og reagerer ikke på røyk fra matlaging

Maling

Veggene i oppholdrom er malt med Mesterlatex 07 NCS S-0500. Fotlistene er malt med Lady 15 NCS S-0500. Tak er malt med Mesterlatex 03 (Mersterlatex 07 på bad).

Stengekran

I himling i bad er det plassert en inspeksjonsluke hvor du får tilgang til stengekran (åpne den med f.eks. flatt skrujern).

Downlights på badet

Husk at disse skal ha maks effekt på 20W 12V.

Kjøkkenventilasjon

Fettfiltret (metallstoff) som kan tas ut fra kjøkkenhetten anbefales rengjort 2 ganger i måneden (oppvaskmaskin).

Parkettgulv

De fleste gulv i leiligheten er levert av Bo Andren Norge AS og er av type Karelia Profolic Eik Lys Natur, lakkert. Mekaniske skader repareres med utskifting av hele parkettbord eller lameller.

 

Borettslaget forsikring

Borettslaget er forsikret gjennom Sameiet Trondheimsveien  1-5 i Gjensidige Forsikring ASA med avtalenr 83556740. Forsikringen gjelder kun selve bygningen og fellesområder.  

Den enkelte andelseier må tegne egen innboforsikring.

Ved eventuelle innbrudd i boder går dette på den enkelte andelseiers innboforsikring. Beboerne bør anmelde innbrudd. I tillegg oppfordres beboerne til umiddelbart å varsle styret, da vi har kameraovervåkning. Styret (vaktmester) vil reparere ødelagte boddører o.l.

Ved vannskader må eget forsikringsselskap kontaktes. Meld fra til styret for igangsetting av tørking m.m. ved vannskader.

Vi minner om at det som plasseres på gulvet i kjellerboder bør tåle vann. Det anbefales å bruke hyller og/eller paller for å unngå fuktighet\vannskader på eiendeler i bodene. Vår bygningsmasse har mange kjellere og vi kan dessverre ikke garantere at kjellerne alltid vil være vanntette, i likhet med de fleste bygg.

I forhold til forsikringsordning for borettslag - se artikkelen om IN-ordning.

Klagerutiner

Styret mottar klager på forhold som oppstår og ofte kan oppleves sjenerende og plagsomt for beboerne.

Dersom klagene gjelder andre beboere oppfordrer vi klageren til først å ta forholdet opp med vedkommende og forsøke å finne en minnelig løsning. Dersom dette ikke nytter og problemene fortsetter, vil det kunne være naturlig å sende inn en klage til styret.

Det er viktig for styret at alle klager blir tatt hånd om på en ryddig måte. Alle klager vil bli vurdert og tatt stilling til.

For at styret skal kunne vurdere klager på en ryddig og effektiv måte må det stilles noen krav til til klagens form og innhold.

En klage skal, så godt det lar seg gjøre, i alle tilfeller innholde:
 • dato, tid eller tidsperiode for når de påklagede hendelsen er forøvet eller unnlatelse har funnet sted.
 • hvem klagen gjelder (kan rette seg mot flere personer)
 • hvem som klager
 • en nærmere beskrivelse av det forhold som påklages
 • hvilken kontakt det har vært mellom klager og innklaget.
 • hvilken kontakt det har vært mellom de som klager
 • hva klager ønsker å oppnå
 • hvordan klageren og innklagede bor i forhold til hverandre.
 • andre konkrete forhold

Klager som mottas blir i første omgang fulgt opp med varsel til påklagede om at det er mottatt klage.
Ved gjentatte klager vil styret løpende vurdere hvilke sanksjoner som skal iverksettes. Det gjøres oppmerksom på at styret ved gjentatte brudd på husordensreglene tross skriftlige advarsler vil kunne kreve andelen tvangssolgt.
Klage sendes på e-post til styret@trondheimsveien5.no.

Vaktmester og el-arbeid

Borettslaget og Sameiet har avtale med Ren Service til å utføre vaktmesteroppgaver.
Kontaktinformasjon til vaktmester er:
Navn: Erik Hansen
tlf: 453 94 909
epost: erik@renservice.no

Hovedoppgavene til vaktmester er å holde utearealene ryddige og rene samt enkelt vedlikehold av fellesarealer. 

Dersom du har problemer med det elektriske i din leilighet må du kontakte godkjent elektriker. Dette gjelder for eksempel varmekabler eller taklys som ikke fungerer, trøbbel med sikringer, ettermontering av elektriske kontakter m.m.
Anbefalt elektriker (huselektriker) Leithe & Christiansen,  telefon 23051470, Leithe & Christiansen

Kjellerbod

Hver andelseier er tildelt bod i kjelleren. Hver andelseier har EN bod, andelseiere med hybel har i tilleggg en ekstra bod. Bodeneskal være godt merket med leilighetsnummer. Ifm reseksjoneringen høsten 2012 er bodene ogsa tinglyst som tilleggsareal til den enkelte andel.
Dersom du er interessert i å leie ekstra bodareal, ta kontakt med styret.


Styret anbefaler de som disponerer bodene om å ha flere nøkler slik at nøkkel kan lånes ut, da det pga vedlikehold eller lignende kan være nødvendig for vaktmester eller andre å få tilgang til boden. 
Styret anbefaler å bruke godkjente låser, og ved innbrudd er det den enkeltes innboforsikring som gjelder i forhold til evt. erstatning. Det viktigste tiltaket for å unngå innbrudd er å sørge for at dørene inn til bodarealene er lukket og låst etter du har vært der. 
Vi minner ellers om at det generelt er et problem at det i kjellere kan komme vann, så vi oppfordrer til å lagre ting som blir ødelagt av fuktighet i høyden.Det er alltid fuktighet i betongulv, slik at selv på tørre flater skal organisk materiale alltid lagres minimum 5 cm over gulvflaten.
Boder skal merkes tydelig med leilighetsnummer. Det kan være nødvendig for andre å få tilgang til din bod for å få tilgang til rør, ledninger m.m. Beboere må være forberedt på at styret/vaktmester trenger tilgang til din bod. Det oppfordres derfor til å ha låser med doble nøkkelsett, slik at du som beboer ikke påføres problemer ved å låne bort en nøkkel i en kort periode.
Det er andelseierens ansvar at alt eget utstyr er låst inn i egen bod. Utstyr som inventar, møbler, klær etc, som er i gjensatt i fellesområder og boområdet anses som søppel og vil bli kastet. Kravet om frie rømningsveier veier tyngre enn hensynet til andelseiernes feilplasserte eiendeler.
Det er ikke tillatt å leie ut eller låne ut egne kjellerboder til personer som ikke har bostedsadresse i Trondheimsveien 5.

Renhold, vedlikehold og avfall 

Renhold og vedlikehold

Borettslaget har avtale om ukentlig vask av byggets fellesareal med Trappe Trinn Vask. Renhold skjer på torsdager. Vaktmester er tilgjengelig i bygget to dager i uka.

Søppelrommet

Søppel skal kildesorteres og kastes i borettslagets søppelrom. Dette ligger under bakkenivå ute i bakgården. Her kastes bio- og matavfall, plast, papp/papir, glass og metallembalasje, samt restavfall i egne dunker.
Annet avfall, som f. eks. møbler, elektronikk/hvitevarer og farlig avfall, skal IKKE kastes/settes igjen her. Dette er ditt eget ansvar å fjerne. Det er heller ikke tillatt å sette igjen søppel i fellesarealene. 
Se www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning for mer informasjon om kommunens gjenbruksstasjoner.

Nøkler og postkasseskilt

Borettslaget har systemnøkler til ytterdørene og fellesarealer. For bestilling av flere nøkler, kontakt styret - styret@trondheimsveien5.no 

Nøkkel til el-skap i gang hvor strømmåler står kalles "OLU" og fås kjøpt hos låssmed/nøkkelforretninger. 

Postkasseskilt

Beboerne må merke sin postkasse tydelig med navnet til de som bor i husstanden samt leilighetsnummer. Trondheimsveien 5B er adressen til de som bor i "Bankbygget" mens Trondheimsveien 5D er adressen til de som bor i "Akerbygget". Styret ber den enkelte andelseier kontrollere og selv bestille nye postkasseskilt iht husordensreglene og oppslag inne i postkasserommet. Se også veiledning her under fanen "Informasjonsskriv"

Kabel-TV og Bredbånd

Borettslaget T5 har kollektiv avtale med Telia om levering av digital-tv og bredbånd (internett). Fra og med 1.1.2021 ble det stemt for avtalen FLEX PREMIUM 200. Dette inneholder
 • Kollektiv Flex Premium 200 inkl. GetboX
 • Opptak (nPVR) inkludert. 500t opptak tvers over plattformene (Nett-TV/Ipad, ets)
 • WiFiX til 29kr/mnd, fri etablering.
 • Telia/Get oppgraderer til Docsis 3.1-standard kostnadsfritt som en del av ny avtale.
 • Trygg på nett inkl. webhjelp og ID-tyveriforsikring
 • Get Sky med ubegrenset lagring
 • Service og vedlikehold
Kollektiv Flex gir beboere et grunntilbud med tv-pakken Start og 200 Mbps bredbånd. Beboere kan individuelt velge bort tv og få 750 Mbps hastighet i stedet, eller velge bort bredbånd og få vår største tv-pakke med 110 poeng, helt kostnadsfritt.
Pris pr. husstand: 439,- /MND
Avtalen er gjeldende fra 1.januar 2021 og i 48 måneder.
Kabelanlegget vil også bli oppdatert i Q1 2021. Telia vil gi ut eget infoskriv med hvordan utlevering av Telix Boks X og modem skal foregå.
Dette er en kollektiv avtale, dvs at generalforsamlingen vedtar en avtale som da vil gjelde for
alle andeler, uavhengig om andelen vil bruke avtalen.
Viktig endring. Ny avtale vil også gjelde for hyblene, dvs at alle hybler vil bli fakturert separat
(tilsvarende beløp som leilighetene)
Les mer om Telia sine produkter her

Det er andelseierens ansvar å sørge for at montør fra Telia eller andre selskaper (bredbånd eller telefoni) har tilgang til monteringsskapene i kjelleren (bak hovedsikringstavlen) Idag har kun de andelseiere som har bod der tilgang. Alle andre må låne nøkkel av styret i god tid før montøren kommer.

Parkering

Nytt parkeringsanlegg under bakkenivå er nå ferdig og i drift. Anlegget baseres på robotparkering som et nytt system for parkering av biler og vil ha egen utkjørsel i Heimdalsgata. Garasjeanlegget har egen inngang gjennom gang i underetasjen fra våre fellesarealer.

Les mer og bestill plass på
Akershave

Styretimen

Hver første torsdag i måneden fra kl 18:00-19:00 vil det være et medlem fra styret tilgjengelig ved styrerommet, det er lokalisert i korridoren bak heisene i kjelleren.

Dit kan du komme hvis du har behov for å bytte batterier i systemnøkkelen din, ønsker å kjøpe systemnøkkel/brikke eller om du har noe annet du ønsker å snakke om.

Ordningen gjelder med unntak av torsdager som havner i påsken eller andre bevegelige helligdager. Det vil ikke bli satt opp erstatningsdag.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld

Andelseiere i borettslaget Trondheimsveien5 kan nedbetale individuelt på lånet i Handelsbanken

Nedbetaling kan kun foretas i forbindelse med låneforfallene pr 01.04 og pr 01.10. Minstebeløpet for nedbetaling er kr 30 000,-, unntatt når man innfrir  fellesgjelden helt.

Andelseiere som ønsker å foreta nedbetaling må kontakte USBL i god tid før forfallsdato, gjerne i mnd. skifte februar/mars  eller august/september. Ta kontakt på epost til vår forretningsfører Usbl, via USBL kundesenter på 22 98 38 00 eller usbl@usbl.no. Oppgi navn, adresse, andelsnummer og hvilket beløp du vil nedbetale under IN avtalen. Det påløper et gebyr per nedbetaling (p.t. kr. 3050,- inkl. mva.).

Giroblankett og avtale for underskrift vil bli sendt ut på bakgrunn av dette. Forfall for innbetaling til usbl er h.h.v 15.03 og 15.09. Beløp som blir innbetalt etter denne fristen kan ikke benyttes til nedbetaling av fellesgjeld ved dette terminforfall og vil bli tilbakebetalt andelseier.

 

Informasjon

Siste nyheter