Informasjon

Oslo - 26. Jan
-7 ºC

Siste nyheter

Historisk presentasjon - Trondheimsveien 5
I inngangspartiet Trondheimsveien 5D, er...


Postkasseskilt/Hvordan bestille nye
Styret ber den enkelte andelseier...


Brannsikkerhet i Borettslaget Trondheimsveien 5

Forebygging av hendelser

Borettslaget har et topp moderne varslesystem fra ESMI med varmedetektorer i alle leiligheter og i tillegg røykdetektorer i fellesområder. Dette betyr at vi har et felles varslingssystem som gjør at alle får beskjed når det er brann/røykutvikling.

En gang i året gjennomfører vi test av anlegget, noe som innebærer at vi manuelt igangsetter brannklokker for å teste ut om alle fungerer slik de skal. Dette medfører en del støy, noe vi varsler om i forkant. Alle skal evakuere bygningen (helst til Trondheimsveien) når alarmen går. Det er strengt forbudt å åpne eller kople ut varmedetektoren i leilighetene (de runde detektorene med et nummer på). Vi får melding når en detektor blir koplet ut, og gjentatte brudd på reglene vil medføre sanksjoner fra styret. 

I tillegg til varmedetektoren som er koplet på brannsentralen i første etasje er hver leilighet utstyrt med en røykvarsler (firkantet). 

Du kan bidra til å forebygge hendelser på denne måten:

1. Bytt batteri i røykvarsleren en gang i året (gjerne 1. desember)

2. Påse at du har pulverapparat i din leilighet (hvor indikatoren står på grønt område)

3. Pass alltid godt på stearinlys og åpen flamme, samt smultgryte...

4. Slå av alt elektrisk utstyr når du reiser bort (ikke sett utstyr på stand-by-mode)

5. Lukk alle dører til ganger/fellesarealer (dørlukkere/dørpumper skal være påkoplet alle dører)

6. Det er bare ved flytting m.m. at dører ut fra ganger og i kjelleren kan stå åpne

7. Etterlat aldri avfall/møbler i fellesarealer (brannfare, samt dette kan stå i veien ved evakuering)

Steng vinduer i din egen leilighet, ta på klær tilpasset årstiden og gå ut av leiligheten ved å bruke trappene til å komme deg ut på gata. Dersom brannalarm ikke er utløst, er det manuelle meldere ved brannsentralene i første etasje. Dersom du er sikker på at det er brann, kontakt brannvesenet på 110 og oppgi Trondheimsveien 5 (selv om alarmen går, må det ringes til 110 for å varsle brannvesenet). Er du usikker på om det er brann eller bare en feil ved anlegget, kontakt styret (info står ved brannsentralene i 1. etasje). Brannvesenet har tre stikkord som man kan tenke over om det brenner: Redde – Varsle – Slokke.

Relevante utdrag fra husordensreglene

· Kjellerganger skal ikke brukes til lagring, heller ikke fellesrom som ikke er disponert for lagringsformål

· Bruk av åpen flamme i boder og kjeller er ikke tillatt

· Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarettstumper eller lignende på eiendommens fellesarealer (dette gjelder også ned på taket over Rimi!)

· Den enkelte andelseier og beboer er ansvarlig for vedlikehold og batterier til røykvarsler

· Avfall som ikke kan plasseres i søppelcontainere må andelseieren selv sørge for å få borttransportert.