Velkommen til Borettslaget Trondheimsveien 5

Borettslaget Trondheimsveien 5 ligger sentralt til på nedre Grünerløkka, med kort vei til det meste. Gamle Aker Rådhus og tidligere Aker Sparebank ble totalrehabilitert i 2005 og består i dag av 108 leiligheter i størrelser fra 1-roms til 5-roms. 

Restaurant SüdØst og Rimi ligger i første etasje av bygningsmassen.

Trondheimsveien 5 - består av flere seksjoner, hvorav den største seksjonen er vårt borettslag. Alle seksjonene er organisert som et sameie bestående av boligseksjon og næringsseksjoner.

 

Økt sikkerhet i Trondheimsveien 5

  • 29.04.2018

Det er nylig montert flere overvåkingskameraer i Borettslaget. Styret håper kameraovervåkning av fellesarealene gir økt trygghet.

Det er også en pågående kontroll av alle systemnøkler i borettslaget, samt det er montert adgangsbrikke lesere på alle innganger, pluss enkelte dører.

Takterrassene og bodarealene er stengt med systemnøkkel for å hindre uvedkommede i bygget adgang til disse områdene. 

Styret ber om umiddelbart tilbakemelding om systemnøkler eller brikker mistes eller blir stjålet, slik at disse kan slettes fra systemet.

Dersom du har opplevd at post forsvinner, må du anmelde dette til Politiet samt varsle styret for å undersøke mulighet for å sikre overvåkingsbilder.


Rutiner ved bruksoverlating og utleie

  • 30.06.2016

Styret vil minne andelseiere om sin informasjonsplikt opp mot de som leier leiligheter og hybler. Andelseier har også dette ansvaret selv om utleien skjer gjennom utleiefirma. 

Det er viktig at leietakere blir gjort oppmerksomme på husordensreglene, branndetektorene i leiligheten og fellesområdene, søppelrutiner, ringeklokkenummeret, hvor man kan avlese strømmålere (m OLU-nøkkel), hvor man har kjellerbod etc. Mye informasjon finnes på våre hjemmesider om dette, men det er andelseiers ansvar å sørge for at leietakere vet dette. Styret har ofte opplevd å måtte forklare leietakere dette, noe vi ikke anser som vår primæroppgave.

Les mer

Oversikt kontaktinfo

  • 30.06.2016

Kontaktinformasjon oppdatert Mars-2018 i Borettslaget Trondheimsveien5:

Hjemmeside: www.trondheimsveien5.no

E-post til styret (generelle henvendelser - noe svartid må påregnes): styret@trondheimsveien5.no

Forretningsfører Usbl:  USBL kundesenter på 08725 eller usbl@usbl.no.

Bruksoverlatingssøknad - kontakt forretningsfører. Dersom hun ikke er tilgjengelig hos Usbl og du har spørsmål vedrørende bruksoverlating, kan du be om å få snakke med Stine Røimål eller Elin Fagerli.

Viktige hastehenvendelser til styret: Send sms til styreleder Kjetil Andreas Andersen, 99 09 22 42 eller se kontaktinformasjon til styret ved oppslagstavle hovedinngang 5D

Les mer

Trygghet i borettslaget

  • 30.06.2016

Forebygging av hendelser

Borettslaget har et topp moderne varslesystem fra ESMI med varmedetektorer i alle leiligheter og i tillegg røykdetektorer i fellesområder. Dette betyr at vi har et felles varslingssystem som gjør at alle får beskjed når det er brann/røykutvikling.

En gang i året gjennomfører vi test av anlegget, noe som innebærer at vi manuelt igangsetter brannklokker for å teste ut om alle fungerer slik de skal. Dette medfører en del støy, noe vi varsler om i forkant. Alle skal evakuere bygningen (helst til Trondheimsveien) når alarmen går. Det er strengt forbudt å åpne eller kople ut varmedetektoren i leilighetene (de runde detektorene med et nummer på). Vi får melding når en detektor blir koplet ut, og gjentatte brudd på reglene vil medføre sanksjoner fra styret. 

I tillegg til varmedetektoren som er koplet på brannsentralen i første etasje er hver leilighet utstyrt med en røykvarsler (firkantet). 

Les mer