«Styretimen»

Fra og med Torsdag 1.10.2020 kl. 1800-1900 vil det hver første Torsdag i måneden være et medlem i styret tilgjengelig ved styrerommet, som er lokalisert i korridoren som er bak heisene (ved trallene)
Dit kan beboerne komme hvis de har behov for å bytte batterier i systemnøklene sine, de ønsker å kjøpe systemnøkler/brikker, eller de ønsker å slå av en prat.
Ordningen vil gjelde fra og med Torsdag 1.10.2020 , med unntak av Torsdager som havner i påsken eller andre bevegelige helligdager. Det vil ikke bli satt opp erstatningsdag. 

Ordningen vil gjelde fra 1.10.2020.

Tordag 1.10.2020
Torsdag 5.11.2020
Torsdag 3.12.2020
Torsdag 7.1.2021
Torsdag 4.2.2021
Torsdag 4.3.2021
Torsdag 7.5.2021
Torsdag 3.6.2021

 

 

Informasjon

Siste nyheter