Nyheter

Nytt historisk skilt på bygget!

Borettslaget er nå prydet med et blått, historisk skilt angående den tidligere beboeren Adolf Bredo Stabell. Du kan finne mer informasjon om ham under Informasjonsskriv under fanen Dokumenter.

Informasjon

Siste nyheter

Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk
Denne hjemmesiden er ikke lenger i bruk....