Om Borettslaget Trondheimsveien 5

Innholdsfortegnelse


 

Informasjon til meglere og kjøpere av andeler i borettslaget

Borettslaget Trondheimsveien5 består av 108 andelsleiligheter hvorav 20 har tilhørende hybel.
Styret vurderer borettslaget som et trygt og sikkert borettslag. 
Vi har de siste årene investert mye tid og ressurser i låssystemer på fellesdører og våre postkassestativ. Vi har videoovervåking flere steder i bygget  og bakgården.
Borettslaget har en stor fellesterrasse i 9. etasje.
Borettslaget ingen problemer med andelseiernes innbetalinger.
USBL er vår rådgiver og regnskapsfører.
Borettslaget er medlem i boligbyggelagenes Sikringsfond (BBL Finans AS).
Borettslaget har individuell nedbetalings (IN) ordning.
Felleskostnadene i borettslaget kan deles inn i to deler, driftskostnader og kapitalkostnader. Driftskostnadene dekker forvaltningen av borettslaget herunder; forsikring, kommunale avgifter, vaktmester, trappe- og korridorvask, vedlikehold og varmtvann (borettslaget har ikke felles oppvarming).
Kapitalkostnadene er den største kostnaden for de beboerne som ikke har valgt å innfri sin andel av fellesgjelden. Dette beløpet betjener i dag rentene vi har på fellesgjelden. Når avdragsfri periode utløper vil også avdrag på fellesgjelden bli betjent gjennom felleskostnadene. Lånet er et annuitetslån og har avdragsfrihet frem til april 2016, og deretter 25års nedbetalingsperiode. Borettslaget har lån i Handelsbanken.
Nye heiser ble montert sommeren 2013. Heisene er finansiert gjennom eget lån som blir nedbetalt i 2023.
Borettslaget har kollektiv avtale med Telia om bredbånd og digital TV,med muligheter for individuell oppgradering til raskere bredbånd eller telefoni. Avtalen løper over 3 år fra høsten 2020. (tillegg til driftskostnadene). Les mer her
Borettslaget er en del av Sameiet Trondheimsveien 5 A-E. Vi har tinglyste rettigheter (bruksrett) til bakgården. Bakgården Velforening forvalter bakgården, som idag er tilnærmet ferdig utbygget.
Styret følger borettslagsloven og våre egne vedtekter når det gjelder bruksoverlating. Styret vil minne om at andelseieren må bo i andelen i minst ett år før bruksoverlating kan innvilges.

 

290m2 solterrasse i 9.etasje


 

Bakgården Velforening

Borettslaget Trondheimsveien5 har sammen med nabo-sameiene opprettet Bakgården Velforening. Velforeningen forvalter vårt felles uteområdet mellom Trondheimsveien-Heimdalsgata-Lakkegata-Akerselven.
Hensikten med Bakgården Velforening er å ha en enhetlig styring av både drit, vedlikehold og investeringer på vårt felles uteområdet. Stiftelsesprotokollen for Bakgården Velforening er fundamentet for samarbeidet.
Uteområdet har grøntarealer, beplantning, benker & bord, lekeplass for barn, sykkelparkering, og felles renovasjonskontainere (husholdningsavfall og papp/papir).
Uteområdet er et meget trygt område som er avlåst med porter og gjerde langs Akerselven (Alle beboere har nøkkel til porten).
Uteområdet har belysning og avtale om snøfjerning om vinteren.
Det er utarbeidet egne ordensregler for området, for å sikre en gode og trygge opplevelser for alle.

 


 

 

Historikk

Aker Sparebank og rådhuset i Aker Kommune

Aker Sparebank og rådhuset i Aker Kommune har tidligere vært lokalisert i Trondheimsveien 5. Deler av eiendommen er i kategorien bevaringsverdig. Oslo kommune vedtok i 2003 å omgjøre kvartalet Trondheimsveien 5 fra å være et område for offentlig bygg og kontorer til å bli et levende område med boliger, næringsvirksomhet og bevertning for å legge til rette for et aktivt byliv og gode urbane boliger i dette sentrumsnære området.
 
Planen åpnet for 200 boliger og bygningene Aker Sparebank, Akerbygget og Stallen ble bestemt at skulle bevares. Ved ombygging, påbygging og modernisering skal hovedfasadens eksteriør beholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Det ble samtidig gitt tillatelse om oppføring av nybygg ellers i kvartalet. Det har siden 2004 foregått byggearbeider i kvartalet, og hele kvartalet mot Heimdalsgata og Lakkegata inkludert nybygg og parkeringskjeller ble ferdigstilt i 2010.

Bankbygget 

På hjørnet nærmest Nybrua ble i 1902 bygget som hovedkontor for Aker Sparebank, og har senere huset forskjellig kommunal virksomhet, først for Aker og senere for Oslo. Bygget er oppført etter gode, gammeldagse håndverksmetoder, med teglvegger og trekonstruksjoner i gulv og tak. Første etasje rommer en riktig gammeldags banksal med pompøse søyler, og 5 meters takhøyde, innmurte bankvelv mv. De øvrige etasjene var opprinnelig kontorer og bolig for selve banksjefen. Også her er det rik takhøyde og store vinduer. Bygningsfasaden kjennetegnes av en lokal bergart - grefsensyenitt - som bare finnes i den tidligere Aker kommune, og så vidt inn i Nittedal.
 

SüdØst

Første etasje er kjøpt og overtatt av SüdØst Eiendom AS. Eierne av dette selskapet er også eiere av de kjente restaurantene Dinner og Nodee i Oslo. SüdØst ble re-åpnet i februar 2012 som SüdØst Asian Crossover.Lokalene er totalrenovert og innbyr til et meget hyggeIig besøk. I etasjene over er det Borettslaget som holder til, med topp moderne leiligheter og hybler.

 

Akerbygget

Akerbygget i krysset mot Heimdalsgata var opprinnelig oppført som Aker Raadhus, administrasjonsbygg for Aker kommune, og ble bygd i 1941-42. Etter kommunesammenslåingen i 1948 har den rommet forskjellige kommunale kontorer. Bygningene ble inntil april 2003 benyttet som kontorer for Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. 
 
Bygget bærer preg av å være oppført parallet med Olso rådhus. Tilsvarende arkitektoniske uttrykk med tegl-ornamenter, norsk naturstein, kobberbeslag og en håndverksmessig og kunstnerisk forseggjort byrådsal; Akersalen (utsmykket av Thore Heramb). Fasaden er i teglstein, med sokkeletasje kledd med plater av kalkstein fra Porsgrunn. 


Første etasje eies i dag av Coop Extra og leier ut en del til Kejetia African Supermarket and Saloon. Akerssalen i andre- og tredje etasje som er interiørmessig sikret i klausul for at den skal bevares, eies av den Vietnamesiske Baptiskmenigheten. I øvrige etasjer ligger det topp moderne leiligheter som deler to unike felles takterrasser på toppen av bygget.
 
Trondheimsveien går gjennom bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker, Bjerke, Grorud og Stovner. Veien starter i enden av Storgata og Nybrua over Akerselva, og går nordover til bygrensen ved Gjelleråsen. Trondheimsveien 5 er adressen til bygningene som ligger nærmest Nybrua.

 

Området

Borettslaget Trondheimsveien 5

Ligger på nedre del av Grünerløkka der Thorvald Meyersgate og Trondheimsveien møtes ved Nybrua og tidligere Schous Bryggeri.I første etasje i Trondheimsveien 5 ligger dagligvare-forretningen Coop Extra og restauranthuset Südøst Asian Crossover med stor uteservering ut mot Akerselva.  På hjørnet mot Heimdalsgata har vi Kejetia, African Supermarket and Saloon (afrikanskinspirert frisør og spesialiteter).

Rehabilitering og områdeutvikling

Hele kvartalet Trondheimsveien 5 ble rehabilitert i 2005. Også nedre del av Heimdalsgata er ferdig rehabilitert. Mange nye boliger og næringslokaler er også oppført, selv om ingen av næringslokalene er tatt i bruk pr idag.

 

Kollektivtilbud

Det er et godt tilbud av buss og trikk like utenfor døren fra stoppetHeimdalsgata. Her går trikk 17. Det er også kort gange til trikk 11, 12 og 18 fra stoppet Schous plass i Thorvald Meyers gate. I tillegg har du stoppene Calmeyersgt og Jakob Kirke med buss 34 og 54.

Parkområde langs Akerselva

Trondheimsveien ligger ned mot Akerselva. Dette er en grønn lunge som strekker seg gjennom byen og opp til Maridalsvatnet. Gangstiene langs elva bruker mye av mosjonister og turgåere.

Parkering

Et topp moderne helautomatisk parkeringsanlegg åpnet i 2009 under bakgården hvor det er underjordisk tilgang fra de som bor i våre bygninger.

 

Schous kulturbryggeri

Schous kulturbryggeri er en stor kultursatsing i Oslo, der deler av tidligere Schous bryggeri er omdannet til et levende kulturkvartal. Fire spennende prosjekter holder hus i Schous kulturbryggeri: Øvingshotellet - med 49 øvingsrom for band, solister og kor, Popsenteret - opplevelsessenter for populærmusikk, Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans og Oslo musikk-og kulturskole.

Legevakten

Oslo Legevakt ligger like på andre siden av Nybrua. Når uhellet er ute...

 

I nærheten

Området innbyr til ett rikt utvalg av forretnings- og kulturliv, og mange spennende cafeer, restauranter og barer. Døgnåpent apotek (Legevakten), Søndagsåpen Joker supermarked. Treningssenter. Alle typer butikker fra elektro via musikk, friluftsliv og frisører til bilvaks/bilrenhold.

 


 

Sameiet Trondheimsveien5 A-E

Trondheimsveien 5 - består av flere seksjoner, hvorav den største seksjonen er vårt borettslag. Alle seksjonene er organisert som et sameie bestående av boligseksjon og næringsseksjoner.

 

Navnet på sameie er "Sameiet Trondheimsveien5 A-E", og består av :
  • Boligseksjon - Borettslaget Trondheimsveien 5 – 108 leiligheter + 20 hybler (Trondheimsveien 5B & D)
  • Næringsseksjon som eies av SüdØst Eiendom AS, hvor Restaurant SüdØst Asian Crossover holder til (Trondheimsveien 5A).
  • Næringsseksjon som eies av ICA Eiendom Norge AS, hvor Coop Extra holder til (Trondheimsveien 5C).
  • Næringsseksjon på som eies av ICA Eiendom Norge AS, som i dag fremleies til Kejetia African Supermarket and Saloon (Afrikanskinspirert frisør og spesialiteter) (Trondheimsveien 5E).
  • Næringsseksjon som eies av Den Vietnamesiske Baptistmenighet i Oslo (Tidligere kommunestyresalen i Aker Rådhus) (Trondheimsveien 5D).
 
Sameiet har et eget styre som består av representanter fra boligseksjonen og næringsseksjonene.
Sameiet er eier av selve byggningsmassen og har ansvaret for et utvendige vedlikeholdet, vann og avløp. Sameiet har egen forsikring på byggningsmassen via Gjensidige forsikring.
Den enkelte seksjon er eier av og har selv hele ansvaret for den innvendige byggningsmassen.

 

Informasjon

Siste nyheter