Om Borettslaget Trondheimsveien 5

Innholdsfortegnelse

 


 

Bakgården

Sameiet Trondheimsveien 5A-E samarbeider med andre sameier og borettslag som omkranser bakgården vår om drift, vedlikehold og investeringer på vårt fellesareal. Uteområdet har grøntareal, beplantning, benker og bord, lekeplass, sykkelparkering, samt nedgang til felles søppelrom i kjelleren. Bakgården er avskjermet med gjerder og port. Alle beboernes systemnøkler åpner disse portene. Det er utarbeidet egne ordensregler for området - vennligst se dette skrivet under fanen Dokumenter. Området er kameraovervåket.

 

 

Historikk

Aker Sparebank og rådhuset i Aker kommune

Aker Sparebank og rådhuset i Aker kommune har tidligere vært lokalisert i Trondheimsveien 5. Deler av eiendommen er i kategorien bevaringsverdig. Oslo kommune vedtok i 2003 å omgjøre kvartalet Trondheimsveien 5 fra å være et område for offentlig bygg og kontorer til å bli et levende område med boliger, næringsvirksomhet og bevertning, for å legge til rette for et aktivt byliv og gode urbane boliger i dette sentrumsnære området.
 
Planen åpnet for 200 boliger, og bygningene Aker Sparebank, Akerbygget og Stallen skulle bevares. Ved ombygging, påbygging og modernisering skal hovedfasadens eksteriør beholdes eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Det ble samtidig gitt tillatelse om oppføring av nybygg ellers i kvartalet. Det har siden 2004 foregått byggearbeider i kvartalet, og hele kvartalet mot Heimdalsgata og Lakkegata, inkludert nybygg og parkeringskjeller, ble ferdigstilt i 2010.

Bankbygget 

Bygningen på hjørnet nærmest Nybrua ble i 1902 bygget som hovedkontor for Aker Sparebank, og har senere huset forskjellig, kommunal virksomhet, først for Aker og senere for Oslo. Bygget er oppført etter gode, gammeldagse håndverksmetoder, med teglvegger og trekonstruksjoner i gulv og tak. Første etasje rommer en riktig gammeldags banksal med pompøse søyler, fem meters takhøyde og innmurte bankhvelv. De øvrige etasjene var opprinnelig kontorer og bolig for selve banksjefen. Også her er det rik takhøyde, samt store vinduer. Bygningsfasaden kjennetegnes av en lokal bergart - grefsensyenitt - som bare finnes i den tidligere Aker kommune, og så vidt inn i Nittedal.
 

SüdØst

Første etasje er kjøpt og overtatt av SüdØst Eiendom AS. Eierne av dette selskapet er også eiere av de kjente restaurantene Dinner og Nodee i Oslo. SüdØst ble re-åpnet i februar 2012 som SüdØst Asian Crossover. Lokalene er totalrenovert og innbyr til et meget hyggelig besøk. I etasjene over er det Borettslaget som holder til, med leiligheter og hybler.

 

Akerbygget

Akerbygget i krysset mot Heimdalsgata var opprinnelig oppført som Aker Raadhus, administrasjonsbygg for Aker kommune, og ble bygd i 1941-42. Etter kommunesammenslåingen i 1948, har den rommet forskjellige kommunale kontorer. Bygningene ble inntil april 2003 benyttet som kontorer for Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten. 
 
Bygget bærer preg av å være oppført parallet med Olso rådhus, med tilsvarende arkitektoniske uttrykk som tegl-ornamenter, norsk naturstein, kobberbeslag og en håndverksmessig og kunstnerisk forseggjort byrådsal; Akersalen (utsmykket av Thore Heramb). Fasaden er i teglstein, med sokkeletasje kledd med plater av kalkstein fra Porsgrunn. 


Første etasje eies i dag av Tellus Eiendom AS og leies ut til Coop Extra med søndagsbutikk. Akerssalen i andre- og tredje etasje, som er interiørmessig sikret i klausul for at den skal bevares, eies av den Vietnamesiske Baptiskmenigheten. I øvrige etasjer ligger det leiligheter med felles takterrasse i 9. etasje.
Trondheimsveien går gjennom bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Nordre Aker, Bjerke, Grorud og Stovner. Veien starter i enden av Storgata og Nybrua over Akerselva, og går nordover til bygrensen ved Gjelleråsen. 

 

Adolf Bredo Stabell (1807 - 1865)

Bygget er prydet med et blått, historisk skilt, oppført i 2022 av Oslo Byes Vel. "Samfunnsbyggeren" Adolf Bredo Stabell bodde her på eiendommen "Heimdalen" fra 1840-årene til 1865. Han var blant annet redaktør i Morgenbladet, ordfører i Aker herred, stortingsrepresentant, sjef i Aker Sparebank, samt medstifter og banksjef i DNC. Du kan lese mer om Stabell i et eget skriv under fanen Dokumenter.
 

 

Området

Borettslaget Trondheimsveien 5

Borettslaget ligger på nedre del av Grünerløkka, der Thorvald Meyersgate og Trondheimsveien møtes ved Nybrua og tidligere Schous Bryggeri. I første etasje i Trondheimsveien 5 ligger dagligvareforretningen Coop Extra, og restauranten SüdØst Asian Crossover med stor uteservering ut mot Akerselva. 

Rehabilitering og områdeutvikling

Hele kvartalet Trondheimsveien 5 ble rehabilitert i 2005. Også nedre del av Heimdalsgata er ferdig rehabilitert. Mange nye boliger og næringslokaler er også oppført.

 

Kollektivtilbud

Det er et godt tilbud av buss og trikk i nærområdet. Trikk 17 stopper like utenfor døren, på trikkestoppet Heimdalsgata. Det er også kort gange til trikk 11, 12 og 18 fra Nybrua og Schous plass. Nærmeste bussholdeplass er Herslebs gate.

Parkområde langs Akerselva

Trondheimsveien ligger ned mot Akerselva. Dette er en grønn lunge som strekker seg gjennom byen og opp til Maridalsvatnet. 

Parkering

Et toppmoderne, helautomatisk parkeringsanlegg åpnet i 2009 under bakgården, hvor det er underjordisk tilgang fra vår kjeller for de som bor i våre bygninger. Ellers er det gate-/beboerparkering i nærområdet.

 

Schous kulturbryggeri

Schous kulturbryggeri er en stor kultursatsing i Oslo, der deler av tidligere Schous bryggeri er omdannet til et levende kulturkvartal. Fire spennende prosjekter holder hus i Schous kulturbryggeri: Øvingshotellet, med 49 øvingsrom for band, solister og kor; Popsenteret, et opplevelsessenter for populærmusikk; Riksscene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans; samt Oslo musikk-og kulturskole.

Legevakten

Oslo Legevakt ligger på andre siden av Nybrua.

 

I nærheten

Området innbyr til et rikt utvalg av forretnings- og kulturliv, med mange spennende cafeer, restauranter, barer og butikker. Det er døgnåpent apotek (Legevakten), søndagsåpen butikk hos Coop Extra, samt SATS-treningssenter rett over gata, for å nevne noen.

 


 

Sameiet Trondheimsveien5 A-E

Sameiet Trondheimsveien 5A-E består av flere seksjoner, hvorav den største seksjonen er Borettslaget Trondheimsveien 5:
  • Boligseksjon: Borettslaget Trondheimsveien 5B og 5D
  • Næringsseksjon: SüdØst Eiendom AS
  • Næringsseksjon: Tellus Eiendom AS
  • Næringsseksjon: Den Vietnamesiske Baptistmenighet i Oslo
 
Sameiet har et eget styre som består av representanter fra boligseksjonen og næringsseksjonene.
Sameiet er eier av selve byggningsmassen og har ansvaret for utvendig vedlikehold, vann og avløp. Sameiet har egen forsikring på byggningsmassen.
Den enkelte seksjon er eier av, og har selv hele ansvaret for, den innvendige byggningsmassen.

 

Informasjon

Siste nyheter

Nytt historisk skilt på bygget!
Borettslaget er nå prydet med et...